O povestioară simbolică[1]

Un om stă prins într-o groapă adâncă și întunecoasă.

Și iata că vin Confucius și Lao-Tse (primii învățători și întemeitori de religii) și îi strigă aceluia:  „De ai fi ascultat învățăturile noastre, n-ai fi căzut acolo!” Și merg mai departe.

Apoi vine Buda la el și îi recomandă: „Închide ochii și mediteaza, astfel, vei vedea că totul nu este decât o iluzie și îndată îți va merge mai bine”. Și merge și el mai departe.

Vine și Mohamed și strigă: „Kismet! Alah te-a predestinat să rămâi acolo. Ține-ți gura!” Și-și vede și el de cale.

În sfârșit, vine și Hristos și-i aude tânguirea! Inima Sa e plină de milă, El îi întinde omului mâna și îl scoate din groapă din nou la lumină. După care, împreună, pleacă mai departe…

(mai mult…)

Reclame

Părintele Rafail Noica afirmă despre pocăință că reprezintă acel act ființial prin care firea animalică a omului se transfigurează în mod desăvârșit în firea lui Dumnezeu. Aceasta, reprezintă călătoria existențială  a omului spre restaurarea chipului său cel dintâi, spre restabilirea asemănării cu Dumnezeu. Chipul îl avem în noi, dar asemănarea cu Dumnezeu o redobândim numai prin pocăinţă, prin lucrarea harului care „poate duce până la totala identitate a omului cu Dumnezeu”[1].

Pocăința este Însuși Dumnezeu, Cel fără de păcat, Care se pocăiește prin smerenia Sa pentru fiecare om în parte, oferind modelul de urmat pe drumul către „asemănarea cu Dumnezeu”. „Dumnezeu se căiește pentru răutățile omului”, căci ,,pocăința adevărată este intrarea omului în căința lui Dumnezeu”[2].

(mai mult…)


Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru Care nu voiește moartea păcătosului, ci ca acesta „să se întoarcă de la calea sa și să fie viu” (Iezechiel 33,11).

Prin cuvintele proorocului, atât de frumoase și mângâietoare de suflet pentru fiecare om, nu numai că ni se arată mila nesfârșită a lui Dumnezeu, ci ni se descoperă și marele adevăr despre viața păcătoasă trăită departe de voința divină: moartea sufletului și lipsirea de viața cea adevărată.

Mântuitorul Hristos îşi începe Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu în lume prin chemarea la pocăinţă: „pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor” (Matei 4,17), deoarece ea deschide uşa în Împărăţia cerurilor.

Pocăinţa ocupă un loc primordial în întreaga viaţă a omului deoarece creştinul este chemat să lucreze pocăinţa nu numai o singură dată, ci neîncetat. Pocăința semnifică mai mult decât o atitudine morală, decât un simplu act moral, căci primim „Duhul vecinic”[1] al dumnezeirii.

(mai mult…)


Hristos a înviat!

Astăzi este Duminica Femeilor Mironosițe!

Acesta este strigătul de biruință care a izbucnit din inima femeilor mironosiţe când s-au întors de la mormântul Domnului, împărtăşindu-le ucenicilor vestea cea mare a Învierii! Astfel, cum auzim în slujbele Bisericii: „firea cea slabă a biruit pe cea bărbătească, deoarece gândul cel plin de milă a plăcut lui Dumnezeu”.

Atitudinea femeilor mironosiţe, care L-au urmat şi L-au slujit pe Hristos pline de credinţă, dragoste şi curaj, este model de urmat pentru toate femeile creştine, de aceea, Duminica Femeilor Mironosiţe este considerată Ziua femeii creştine.

Astăzi este ziua femeilor creștine

(mai mult…)


Dragi prieteni,

Domnișoara Andreea Tatiana s-a alăturat demersului nostru umanitar și ne oferă sprijinul în derularea campaniei „De la suflet la zâmbet”, punând la licitație 3 seturi din creațiile sale hand-made (fiecare set conține o broșă și trei agrafe).

Banii ce se vor obține din vânzarea acestora vor fi donați în contul Asociației Pro Vita Valea Plopului.

Vă invit să contribuiți și dvs. la această inițiativă până la data de 31 mai 2011!

Mulțumim din suflet pentru sprijin!

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

(mai mult…)


În urmă cu 3 ani am demarat proiectul revistei Orthograffiti, o revistă care şi-a dorit mereu să ajungă la sufletele tinerilor și să le vorbească:

  • despre frumuseţea Ortodoxiei vii;
  • despre adevăratele valori ale vieţii;
  • despre minunăţia tinereţii trăită responsabil, frumos, cu verticalitate, trăită prin și cu Hristos.

Prin activitatea implicată de acest proiect, am cunoscut îndeaproape problemele tinerilor de azi.

Într-o perioadă în care am fost copleşiţi de literatură, studii, emisiuni, conferinţe ce tratează psihologia copilului, a adolescentului, a tânărului, îmbunătăţirea relaţiilor între generaţii şi educaţia în general, constatăm că, paradoxal, mai mult ca niciodată, tinerii noştri duc lipsa unui dialog real cu adulţii din jurul lor, a unor repere morale substanţiale şi corecte, a unor modele viabile.

(mai mult…)


Pruncul  Hristos avea o grădină

Și mulți trandafiri creșteau aici;

De trei ori pe zi îi uda,

Ca să-și împletească cununa din ei.

***

Când însă trandafirii au înflorit

I-a chemat pe copiii Evreilor.

Ei au rupt câte o floare,

Și toată grădina au pustiit-o.

(mai mult…)