În urmă cu 3 ani am demarat proiectul revistei Orthograffiti, o revistă care şi-a dorit mereu să ajungă la sufletele tinerilor și să le vorbească:

  • despre frumuseţea Ortodoxiei vii;
  • despre adevăratele valori ale vieţii;
  • despre minunăţia tinereţii trăită responsabil, frumos, cu verticalitate, trăită prin și cu Hristos.

Prin activitatea implicată de acest proiect, am cunoscut îndeaproape problemele tinerilor de azi.

Într-o perioadă în care am fost copleşiţi de literatură, studii, emisiuni, conferinţe ce tratează psihologia copilului, a adolescentului, a tânărului, îmbunătăţirea relaţiilor între generaţii şi educaţia în general, constatăm că, paradoxal, mai mult ca niciodată, tinerii noştri duc lipsa unui dialog real cu adulţii din jurul lor, a unor repere morale substanţiale şi corecte, a unor modele viabile.

Într-o societate aflată într-o continuă goană a supravieţuirii, îmbogăţirii, afirmării profesionale, în care părinţii şi profesorii sunt deseori covârşiţi de propriile lor probleme, în care valori precum altruismul, verticalitatea, dragostea, bunul simţ au fost înlocuite de sintagme de genul „fii liber, fă ce vrei”, în care modelele umane reale au fost înlocuite cu idoli de carton, tinerii par deseori dezorientaţi, blazaţi, frustraţi, însinguraţi, incapabili să facă faţă problemelor şi provocărilor vârstei, alegând deseori greşit sub presiunea majorităţii sau pentru că nu li se oferă o alternativă sau sprijinul necesar.

Dar tot prin proiectul revistei Orthograffiti, am cunoscut şi potenţialul vital şi creativ imens al acestor tineri minunaţi, care, credem noi, poate deveni sursă de însănătoşire morală, sufletească, spirituală. Considerăm că ceea ce lipseşte sunt cadrul şi îndrumarea necesare pentru ca aceste capacităţi latente să fie descoperite de tinerii însuşi şi manifestate.

Astfel, am considerat că e timpul să dezvoltăm proiectul nostru, prin înfiinţarea unei asociaţii: Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Orthograffiti, ca o organizaţie care să acţioneze în direcţia formării şi educării unui tineret sănătos din punct de vedere sufletesc şi spiritual, implicat, puternic, capabil să se bucure de frumuseţea tinereţii şi să răspundă echilibrat provocărilor vârstei.

Am avut bucuria de a constata că ideea a avut un extraordinar succes în rândul multor oameni, părinţi, profesori, tineri, care s-au grăbit să ne ofere susţinerea lor şi chiar adeziunea la asociaţie.

Direcţiile în care intenţionam să acţionăm sunt:

  • crearea de grupuri de dialog cu şi între tineri pe probleme specifice vârstei;
  • formarea unei reţele de tineret la nivel naţional, care să promoveze valorile morale şi creştin-ortodoxe;
  • combaterea fenomenelor sociale care prejudiciază integritatea tinerilor;
  • promovarea învăţământului ortodox;
  • sprijinirea părinţilor în educarea copiilor;
  • cunoaşterea şi promovarea spiritualităţii creştin-ortodoxe;
  • asistenţă socială şi activităţi artistice şi culturale.

Modalitatea noastră de abordare a tinerilor în toate acţiunile iniţiate va fi întotdeauna încurajatoare, caldă, deschisă, pe limba lor şi apropiindu-ne de inimile lor.

Suntem conştienţi că ne asumăm o misiune dificilă, a cărei rezultate se vor vedea abia în timp, dar credem că acest demers este absolut necesar.

Pentru a putea reuşi avem nevoie de sprijinul cât mai multor oameni: adeziune, voluntariat, sprijin intelectual, relaţional şi financiar.

Dacă și voi credeţi în necesitatea acestui proiect, vă rugăm şi vă invităm, atât tineri cât şi părinţi si profesori, să vă alăturaţi nouă, sprijinindu-ne în modul şi la măsura pe care o consideraţi potrivită!

Noi vă aşteptăm cu drag!

Date de contact:

Blog: http://asociatia_orthograffiti.wordpress.com

E-mail: asociatia_orthograffiti@yahoo.com

Telefoane:

Alexandra Nadane – 0725.034.037

Miruna Ionescu – 0748.851.336

Florentin Duban – 0769.547.330

Reclame