Spiritualitate creştinăBiserica este aşezământul sfânt întemeiat de Domnul nostru Iisus Hristos, prin întruparea, moartea şi învierea Sa, şi, apoi, desăvârşit, prin pogorârea Duhului Sfânt şi prin propovăduirea şi jertfa Sfinţilor Apostoli şi a urmaşilor lor: martiri, episcopi, preoţi, diaconi şi toţi sfinţii.

Biserica este obştea tuturor creştinilor care cred în Hristos, care mărturisesc aceeaşi dreaptă credinţă în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi care ascultă de slujitorii sfinţiţi rânduiţi de Sfinţii Apostoli şi de urmaşii lor.

Biserica este condusă nevăzut de Însuşi întemeietorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, care este „Capul Bisericii”, prin harul Duhului Sfânt care lucrează în Biserică.

În chip văzut, Biserica este condusă de ierarhia bisericească, formată din cele trei trepte – diaconi, preoţi şi episcopi -, care şi-au păstrat succesiunea apostolică de la întemeierea Bisericii, fiind hirotoniţi de Apostoli prin punerea mâinilor pe capul lor.

(mai mult…)

Reclame

Ungerea cu Mir (instituire: Fapte 8, 14-17) este taina în care, prin ungerea cu Mir (sfinţit de patriarhul Bisericii) pe organele de simţ ale trupului şi prin invocarea darului Duhului Sfânt: „Pecetea darului Duhului Sfânt. Amin”, cel botezat este consfinţit în unirea sa cu Hristos, i se conferă darurile Duhului Sfânt, fiind consacrat pentru o slujire în Biserica vazută.

(mai mult…)


În mijlocul Altarului se află Sfânta Masă sau Jertfelnicul. Pe ea se aduce Sfânta Jerfă, cea fără de sânge a Noului Testament, în Sfânta Împărtăşanie. De aceea, locul cel mai sfânt dintr-o biserică este Sfânta Masă şi, deoarece Sfânta Împărtăşanie este miezul Sfintei Liturghii, Sfânta Masă nu poate lipsi de la nici o biserică. Ea este icoana mormântului lui Iisus Hristos, închipuirea Cinei celei de Taină, a crucii şi a răstignirii lui Hristos.

Pe Sfânta Masă trebuie să se afle Antimisul, Evanghelia, o cruce, un sfeşnic cu lumânare şi un chivot pentru păstrat Sfânta Împărtăşanie.

(mai mult…)


Altarul este partea cea mai sfântă a bisericii.

Închipuie cerescul cort, unde sunt adunările îngerilor.

Altarul este cea mai sfântă parte a bisericii, pentru că aici se oficiază cea mai importantă parte a Sfintei Liturghii şi pentru că în Altar se păstrează întotdeauna Sfânta Euharistie.

Respectul pe care îl acordăm acestui loc din biserică este derivat din respectul pe care-l dăm Mântuitorului Însuşi.

(mai mult…)


Altarul este spaţiul sfinţeniei.

Închipuie cerescul cort, unde sunt adunările îngerilor.

În mijlocul Altarului se află Sfânta Masă (prestolul) sau Jertfelnicul. Pe ea se aduce Sfânta Jerfă, cea fără de sânge a Noului Testament, în Sfânta Împărtăşanie.

De aceea, locul cel mai sfânt dintr-o biserică este Sfânta Masă şi, deoarece Sfânta Împărtăşanie este miezul Sfintei Liturghii, Sfânta Masă nu poate lipsi de la nici o biserică. Ea este icoana mormântului lui Iisus Hristos, închipuirea Cinei celei de Taină, a crucii şi a răstignirii lui Hristos.

(mai mult…)Pagina următoare »