aprilie 2011Cuviosul Irodion (1821-1900), unul din marii egumeni ai monahismului românesc, a fost timp de 41 de ani întâistătătorul Mănăstirii Lainici.

Era de loc din judeţul Vâlcea. Intrând de mic în nevoinţă călugărească la Mănăstirea Cernica, în scurtă vreme a deprins bine meşteşugul luptei duhovniceşti, încât pe mulţi îi întrecea cu rugăciunea, cu smerenia şi ascultarea. A primit marele şi îngerescul chip al schimniciei cu numele de Irodion.

Sfântul Ierarh Calinic, pe când păstorea Eparhia Râmnicului, cunoscând petrecerea Cuviosului schimonah Irodion, în vara anului 1853 l-a hirotonit diacon şi preot şi l-a numit egumen la Schitul Lainici de pe Valea Jiului. Apoi l-a făcut arhimandrit şi îl avea de sfetnic şi duhovnic. Şi atât de mult îl iubea şi se cucerea de sfinţenia vieţii lui, că adeseori îl vizita la schit, numindu-l „luceafărul de la Lainici”. Numele acesta a rămas în graiul poporului până astăzi.

(mai mult…)

Reclame

Prezentare

Într-o perioadă în care am fost copleşiţi de literatură, studii, emisiuni, conferinţe ce tratează psihologia copilului, a adolescentului, a tânărului, îmbunătăţirea relaţiilor între generaţii şi educaţia în general, constatăm că, paradoxal, mai mult ca niciodată, tinerii noştri duc lipsa unui dialog real cu adulţii din jurul lor, a unor repere morale substanţiale şi corecte, a unor modele viabile.

Într-o societate aflată într-o continuă goană a supravieţuirii, îmbogăţirii, afirmării profesionale, în care părinţii şi profesorii sunt deseori covârşiţi de propriile lor probleme, în care valori precum altruismul, verticalitatea, dragostea, bunul simţ au fost înlocuite de sintagme de genul “fii liber, fă ce vrei”, în care modelele umane reale au fost înlocuite cu idoli de carton, tinerii par deseori dezorientaţi, blazaţi, frustraţi, însinguraţi, incapabili să facă faţă problemelor şi provocărilor vârstei, alegând deseori greşit sub presiunea majorităţii sau pentru că nu li se oferă o alternativă sau sprijinul necesar.

(mai mult…)


Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Orthograffiti

organizează în perioada 1 mai – 1 iunie campania umanitară:
„De la suflet la zâmbet”(mai mult…)


Hristos a Înviat!

După ce am trăit zilele unice ale Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos, cunoscându-L pe Dumnezeu „față către față” prin împărtășirea noastră cu harul dumnezeiesc oferit de sfintele slujbe, după ce ne-am minunat de sfânta Sa biruință asupra morții din noaptea Învierii, prin pogorârea luminii divine și pregustarea Împărăției Cerurilor din potirul Sfintei Cuminecături, ne-am transformat din oameni trupești în hristofori, spre slava lui Dumnezeu.

Drept aceea, săvârșind cele patruzeci de zile ale postului, întorcându-ne la noi înșine, pe calea pocăinței și a smereniei, am lepădat sarcina postului, dar să nu ne lepădăm de rostul său duhovnicesc. „Căci este cu neputință și a lepăda sarcina postului, și a secera rodul postului. A trecut osteneala nevoințelor, dar n-a trecut sârguința isprăvilor. S-a dus postul, dar rămâne cucernicia. […] Nici postul nu s-a dus! A trecut postul cel trupesc, dar n-a trecut postul cel duhovnicesc.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

(mai mult…)