Pruncul  Hristos avea o grădină

Și mulți trandafiri creșteau aici;

De trei ori pe zi îi uda,

Ca să-și împletească cununa din ei.

***

Când însă trandafirii au înflorit

I-a chemat pe copiii Evreilor.

Ei au rupt câte o floare,

Și toată grădina au pustiit-o.

(mai mult…)

Reclame

Bucuraţi-vă pururea! Rugaţi-vă neîncetat!

„Uneori, atunci când am vizitatori, nu ca acum jumătate şi jumătate, ci numai bărbaţi, care trăiesc în mare parte cu mintea (femeile trăiesc mai mult cu inima şi sentimentul), îi aud adeseori plângându-se că trăim într-o epocă grea, că azi are libertate completă orice fel de învăţătură ateistă şi erezie, că Biserica s-a făcut ţinta atacurilor multor duşmani. Şi că începe să stapânească frica, ca nu cumva aceste valuri sălbatice ale necredinţei şi ale eresurilor s-o înece. Eu însa le spun:

– Nu vă neliniştiţi. Nu vă temeţi pentru Biserică. Ea nu se va pierde. „Porţile iadului n-o vor birui“. Ea va rezista până la a doua Venire. Nu purtaţi grijă pentru Biserică, ci trebuie să vă temeţi mai degrabă pentru voi înşivă. Pentru ce epoca noastră este foarte grea? Ce anume o face să fie grea? Iată ce: faptul că azi este foarte uşor ca cineva să apostazieze de la Hristos. Iar când se întâmplă aşa ceva – a venit pierzarea.

(mai mult…)