Cuviosul Irodion (1821-1900), unul din marii egumeni ai monahismului românesc, a fost timp de 41 de ani întâistătătorul Mănăstirii Lainici.

Era de loc din judeţul Vâlcea. Intrând de mic în nevoinţă călugărească la Mănăstirea Cernica, în scurtă vreme a deprins bine meşteşugul luptei duhovniceşti, încât pe mulţi îi întrecea cu rugăciunea, cu smerenia şi ascultarea. A primit marele şi îngerescul chip al schimniciei cu numele de Irodion.

Sfântul Ierarh Calinic, pe când păstorea Eparhia Râmnicului, cunoscând petrecerea Cuviosului schimonah Irodion, în vara anului 1853 l-a hirotonit diacon şi preot şi l-a numit egumen la Schitul Lainici de pe Valea Jiului. Apoi l-a făcut arhimandrit şi îl avea de sfetnic şi duhovnic. Şi atât de mult îl iubea şi se cucerea de sfinţenia vieţii lui, că adeseori îl vizita la schit, numindu-l „luceafărul de la Lainici”. Numele acesta a rămas în graiul poporului până astăzi.

Pentru multa lui smerenie, arhimandritul Irodion s-a învrednicit de la Hristos de darul preasfintei rugăciuni şi al izgonirii duhurilor necurate. De aceea, nu puţini bolnavi şi neputincioşi de prin satele Olteniei şi Transilvaniei alergau la el şi se vindecau, încât numele său se făcuse cunoscut peste tot. Acest mare stareţ se învrednicise şi de darul mai înaintevederii, căci multora le cunoștea gândurile cele de taină şi le vestea cele viitoare.

Cuviosul arhimandrit Irodion a trăit totdeauna arzând pentru dragostea lui Hristos, ca o făclie în sfeşnic, mângâind, vindecând şi folosind duhovniceşte, atât pe mireni, cât şi pe monahi.

Pentru toate aceste fapte minunate, sfântul a rămas viu în evlavia populară, iar Dumnezeu l-a învrednicit de neputrezire. Sfintele sale moaşte au fost aşezate spre cinstire în biserica mănăstirii pe care a păstorit-o.

Ne rugăm fierbinte Sfântului Prea Cuvios Irodion să mijlocească pentru noi înaintea Prea Sfintei Treimi. Amin!

Povestea aflării unui sfânt: Cuviosul Irodion de la Mănăstirea Lainici


Mănăstirea Lainici, Mireasa din defileu


Mănăstirea Lainici (Bumbești-Jiu, județ Gorj)Tur virtualReclame