Prin Taina Botezului, instituită de Mântuitorul, omul care crede în Hristos renaşte din apă şi din Duh la viaţa cea adevărată în Hristos şi devine membru al Bisericii.

Sfânta Scriptură ne descoperă că toate formele de existenţă creată au luat fiinţă din lucrarea Duhului asupra apelor.

Prin despărţirea omului de Dumnezeu, Duhul n-a încetat să susţină pe oameni şi să conlucreze cu ei la naşterea urmaşilor lor, care au propria lor identitate.

În Cuvân­tul întrupat, apa şi Duhul se unesc însă din nou. Hristos Se afundă în Iordan şi Duhul pogoară peste ape. Învierea Lui va trans­forma în apă vie apa morţii. A tre­buit să se scufunde Fiul în firea omenească şi prin ea în apă, pen­tru ca noi, scufundându-ne în apă, să ne înălţam spre viaţa Sa dumnezeiască în Duhul Lui cel Sfânt.

Biserica Ortodoxă nu cunoaşte un botez al apei, şi altul al Duhului, fiindcă apa este mediul prin care lucrează Sfântul Duh asupra întregii fiinţe psiho-fizice a omului.

În rugăciunea de sfinţire pre­alabilă a apei se cere venirea Duhului pentru curăţirea apei de lucrarea puterilor demonice, pentru ca ea să devină, prin po­gorârea deplină a Duhului, loc al naşterii omului nou în Hristos.

Prin Botez şi afundarea omului în apă în numele Sfintei Treimi se produce moartea omului vechi şi renaşterea lui la viaţa ade­vărată în Hristos. O dată cu aceasta omul se spală de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele săvârşite mai înainte şi se im­primă chipul lui Hristos în el. Prin aceasta omul, unindu-se cu Hristos, este introdus în Biserică şi devine membru al Trupului tainic al Domnului.

Viaţa cea nouă este un dar de sus care ne vine prin Botez datorită Mântuitorului Iisus Hristos. Căci „dacă am murit împre­ună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El” (Ro­mani 6,8). Însă acest dar trebuie păstrat şi dezvoltat prin sârguinţa noastră. Darul este şi o datorie!

Sursa: Creştin Ortodox


Reclame