Biserica este aşezământul sfânt întemeiat de Domnul nostru Iisus Hristos, prin întruparea, moartea şi învierea Sa, şi, apoi, desăvârşit, prin pogorârea Duhului Sfânt şi prin propovăduirea şi jertfa Sfinţilor Apostoli şi a urmaşilor lor: martiri, episcopi, preoţi, diaconi şi toţi sfinţii.

Biserica este obştea tuturor creştinilor care cred în Hristos, care mărturisesc aceeaşi dreaptă credinţă în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi care ascultă de slujitorii sfinţiţi rânduiţi de Sfinţii Apostoli şi de urmaşii lor.

Biserica este condusă nevăzut de Însuşi întemeietorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, care este „Capul Bisericii”, prin harul Duhului Sfânt care lucrează în Biserică.

În chip văzut, Biserica este condusă de ierarhia bisericească, formată din cele trei trepte – diaconi, preoţi şi episcopi -, care şi-au păstrat succesiunea apostolică de la întemeierea Bisericii, fiind hirotoniţi de Apostoli prin punerea mâinilor pe capul lor.

Ierarhia bisericească îşi are originea în Însuşi Marele Arhiereu Iisus Hristos, Care a sfinţit pe Apostoli la Cincizecime, prin trimiterea Duhului Sfânt peste ei în chip de limbi de foc (Fapte 2,1-4).

Diaconii, care formează prima treapta ierarhică în Biserică, sunt hirotoniţi de episcopii aleşi canonic în fiecare eparhie. Ei singuri nu pot sluji Sfânta Liturghie şi nu pot săvârşi nici o slujbă bisericească fără preoţi şi episcopi. Ei îi ajută numai la sfintele slujbe.

Preoţii, a doua treaptă a ierarhie bisericeşti, sunt hirotoniţi de episcopi pentru o anumită biserică sau parohie. Preoţii hirotoniţi canonic pot săvârşi orice sfinte slujbe în parohia rânduită de episcopul locului, afară de hirotonie şi de sfinţiri de biserici. Ei pot spovedi şi dezlega păcatele credincioşilor numai cu binecuvântarea episcopului, dacă au fost hirotoniţi şi hirotesiţi canonic duhovnici.

Episcopii, cea mai înaltă treaptă a ierarhiei bisericeşti, sunt hirotoniţi de către trei episcopi, dupa ce mai întâi au fost aleşi şi cercetaţi canonic de toţi episcopii care formează membrii Sfântului Sinod al fiecărei Biserici Ortodoxe locale. Episcopii au ranguri diferite: arhiepiscopi, mitropoliţi şi patriarhi în fiecare ţară ortodoxă, după practica şi dreptul canonic ortodox.

În unele ţări creştine se află diaconi, preoţi şi chiar episcopi hirotoniţi necanonic de episcopi caterisiţi şi schismatici. Ei nu pot săvârsi în Bisericile Ortodoxe canonice niciun fel de slujbe, pentru că nu li se recunoaşte valabilă hirotonia. La fel sunt opriţi de cele sfinte, adică de săvârşirea sfintelor slujbe, toţi preoţii caterisiţi, cărora li s-a luat harul pentru grave abateri de la disciplina Bisericii.

Caterisirea se face de către episcopul locului, cu aprobarea Sfântului Sinod. Ea poate fi temporară sau pe viaţă  şi poate fi ridicată numai de episcopul respectiv şi Sfântul Sinod. Orice slujbe şi servicii religioase săvârşite de slujitori necanonici, schismatici sau caterisiţi nu sunt valide, adică nu au nici o valoare, ca şi cum ar fi fost făcute de oameni laici nehirotoniţi.

Reclame