Dragii mei,

Am intrat în Săptămâna Patimilor, săptămâna profund încărcată de tristeţea celei mai cutremurătoare „poveşti” de viaţă: Iisus Hristos, Dumnezeu Cel întrupat şi pogorât printre cei pe care i-a iubit mai presus de minte şi pentru care îşi asumă acum întreaga suferinţă a morţii. O suferinţă pricinuită de păcatele noastre, ale omenirii, pe aceasta se pregăteşte Hristosul să o poarte cu ascultare până la moarte spre mântuirea fiecăruia dintre noi.

Să ascultăm, măcar în această perioadă cumplită, Cuvântul Lui ce ne încredinţează porunca cea mai de seamă, aceea a dragostei, porunca pe care El Însuşi a împlinit-o prin acceptarea chinurilor morţii.

“Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”.

Haideţi, măcar în această Săptămână să nu rămânem insensibili la chemarea iubirii Sale, pentru ca nu cumva prin aceasta să dobândim însăşi uscăciunea firească a oricărui suflet care nu se adapă cu apa cea vie, apa cea vie Hristos.

Vă ofer spre vizionare filmul artistic: Iisus din Nazareth (1977), regia Franco Zeffirelli

Dramă biblică. Amplă evocare a vieţii şi suferinţelor lui Iisus Hristos, de la naştere până la răstignire, impecabil realizată cinematografic şi dinamizată de muzica lui Maurice Jarre.

Vizionare binecuvântată!

Sursa: diasporaonline.ro

Reclame