Cea de-a treia duminică din Postul Mare este închinată de Biserică Sfintei Cruci.

…ce va folosi omului de va dobândi lumea întreagă şi-şi va pierde sufletul său? (Marcu 8, 36)

Astăzi, în bisericile ortodoxe, a fost prăznuită Crucea Domnului nostru Iisus Hristos.

Lecturile de la Sfânta Liturghie din această duminică au fost: Evanghelia după Marcu 8, 34-38; 9,1 şi Apostolul de la Evrei 4, 14-16; 5, 1-6. La Utrenie, Sfânta Cruce a fost scoasă în procesiune din sfântul altar în mijlocul bisericii, unde a fost aşezată spre închinare. La Sfânta Liturghie, Trisaghionul („Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi!”) a fost înlocuit cu imnul „Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim!”.

Cântarea Sfintei Cruci, ascultaţi aici.

Acatistul Sfintei Cruci, ascultaţi aici.

Cinstirea Crucii Mântuitorului marchează înjumătăţirea Postului Mare, perioadă care conduce către prăznuirea Patimilor şi Învierii lui Hristos. De aceea, atât duminica aceasta, cât şi întreaga săptămână care o urmează, sunt centrate pe închinarea şi contemplarea lemnului de viaţă făcător al Crucii lui Hristos.

„Prin puterea Crucii Tale, Hristoase Dumnezeule, păzeşte-ne de ispitele celui viclean, învredniceşte-ne să ne închinăm dumnezeieştilor Tale Patimi şi Învierii celei purtătoare de viaţă, ducând la capăt cu uşurinţă calea acestui post de patruzeci de zile, şi ne miluieşte pe noi ca un singur Bun şi Iubitor de oameni”, se cere cu insistenţă în finalul sinaxarului acestei a treia duminici a Postului Mare.

Asumarea Crucii este asumarea suferinţei, aşa cum Însuşi Mântuitorul a suferit pentru noi. O lepădare a egoismului şi o urmare a lui Hristos. O acceptare a suferinţei pentru înţelegerea bucuriei Învierii.“Suferinţa este o schimbare trăită de om; este un mod de a deveni” (Hans Küng). Este o creştere. O creştere în credinţă, cu convingerea că suferinţa nu este realitatea ultimă. Realitatea ultimă este Dumnezeu, iar toate suferinţele vor dispărea odată cu viaţa veşnică. Aceasta este credinţa şi speranţa noastră în Dumnezeu-Iubire.

Anticiparea Patimilor şi Învierii Domnului, prin venerarea semnului iubirii jertfelnice a Fiului lui Dumnezeu întrupat, relevă valoarea parcursului ascetic şi mistic din Postul Mare. Patima şi Învierea lui Hristos împlinesc, deopotrivă, iconomia divină cu privire la om şi creaţie, descoperind şi împărtăşind darul şi bucuria vieţii veşnice prin Crucea Domnului, asumată de fiecare creştin aflat pe calea postului.

Sursa: Agenţia de ştiri Basilica

Alte articole recomandate:

Urmând lui Hristos, Crucea ne duce la Înviere

Duminica Sfintei Cruci – Duminica mângâierii

Cântările Sfintei Cruci

Cântari pentru praznicul Sfintei Cruci – Nectarie Protopsaltul

Reclame