Trebuie să ne învăţăm a chema numele lui Dumnezeu mai mult decât a respira, în toată vremea şi în tot locul şi la tot lucrul. Apostolul zice: ” Rugaţi-vă neîncetat!”, adică ne învaţă să avem aducere-aminte de Dumnezeu în orice vreme, în orice loc şi în timpul oricărui lucru.

Dacă faci ceva, trebuie să ai în minte pe Creatorul lucrurilor; dacă vezi lumina, adu-ţi aminte de Cel ce ţi-a dat-o; dacă vezi cerul, pământul, marea şi tot ce se află într-însa, minunează-te şi proslăveşte pe Cel ce le-a zidit; dacă te îmbraci cu hainele tale, adu-ţi aminte cine ţi le-a dat pe acestea şi multumeşte-I Celui care are grijă de viaţa ta.

Ca să spun pe scurt, orice mişcare să-ţi fie pricină de aducere-aminte şi de proslăvire lui Dumnezeu.

Şi, iată, în acest fel tu te vei ruga neîncetat, iar sufletul tău se va bucura totdeauna de aceasta.

Sursa: Filocalia. Petru Damaschin

Pr. Arsenie Papacioc – despre practicarea rugăciunii inimii

Despre rugăciunea minţii sau a inimii

Rugăciunea pentru aproapele

Reclame