Biblia adecă dumnezeeasca Scriptură a legii Vechi şi a Celei Nouă, tiparită în zilele majestăţii sale Carol I, regele României (…). Ediţia Sfântului Sinod, Bucureşti, 1914.

Revizuire a Bibliei de la Blaj -1795- (prin intermediul Bibliei de la Buzău şi a Bibliei lui Şaguna), efectuată, începând cu anul 1895, din iniţiativa mitropolitului Iosif Gheorghian, de comisii succesive alcătuite din membrii ai Sfântului Sinod.
Este prima versiune în grafie latina autorizată de Biserica Ortodoxă.

Intervenţiile în text sunt minore şi nesemnificative în raport cu Biblia de la Blaj. Această versiune s-a bucurat de încrederea şi preţuirea unor importanţi cărturari ortodocşi, precum Pr. Dumitru Staniloae, Pr. Dumitru Fecioru şi Pr. Rafael Noica, care au considerat-o ultima ediţie românească ce reflectă cu fidelitate Septuaginta.

Biblia de la Bucureşti, 1688

Biblia de la Blaj 1795. Ediţie jubiliară

Biblia de la 1914

Sfânta Scriptură – Versiunea Anania – cu trimiteri, comentarii si anexe

Reclame