Manastirea Curtea de Arges

Episcopia Argeşului şi Muscelului se va numi oficial, de astăzi, „Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului“, iar episcopul ei, Prea Sfintitul  Calinic, va fi ridicat în rang de arhiepiscop.

Ceremonia solemnă se va desfăşura în Catedrala episcopală din Curtea de Argeş, în cadrul Vecerniei, începând cu ora 17:00, şi va fi condusă de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel.

Tot cu această ocazie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (26 iulie), canonizat de Sfântul Sinod în şedinţa de lucru din 18-19 iunie 2009, şedinţă în cadrul căreia s-a hotărât şi ridicarea în rang a Episcopiei Argeşului şi Muscelului.

Despre însemnătatea acestei hotărâri istorice, dar şi despre istoria acestei eparhii, ne-a vorbit Preasfinţitul Calinic.


Preasfinţite Părinte Episcop, care este însemnătatea acestei ridicări în rang de arhiepiscopie a Episcopiei Argeşului şi Muscelului?

Dacă ne gândim la anul 1359, în mai, când patriarhul ecumenic Calist I a emis tomosul de recunoaştere a Mitropoliei Ţării Româneşti şi a mitropolitului ei, Sfântul Iachint, – după cererea repetată a domnitorului Nicolae Alexandru – cu sediul la Curtea de Argeş, vedem că este o legătură de suflet între Mitropolia Ţării Româneşti şi argeşeni.

Tot acum, când are loc prăznuirea celor 650 de ani de la înfiinţarea mitropoliei, se adaugă proclamarea locală a celor trei sfinţi, unică pentru noi, deoarece se proclamă un domn, un arhiereu şi un isihast. Pe lângă aceasta, ca o tămăduire a faptului că mutarea Mitropoliei, în 1517, de la Curtea de Argeş, la Târgovişte, nu a fost uitată de argeşeni, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vine, după atâţia ani, să îndrepte această hotărâre care nu a ţinut cont de simţămintele argeşenilor.

Este o mare bucurie pentru Eparhia Argeşului şi Muscelului, pentru Patriarhia Română şi pentru toţi românii că se face această îndreptare. Deci, putem spune că ridicarea în treapta de arhiepiscopie a Eparhiei de la Argeş are o mare importanţă pentru istoria ei.

Pentru alte detalii:

  • 158 de ani, Argeşul a fost sediul Mitropoliei Ungrovlahiei
  • Aici şi-a zidit-o Manole pe Ana
  • 303 călugări şi 676 de preoţi se roagă în ţinutul Argeşului
  • Episcopii de seamă ai Eparhiei din Argeş

www.ziarullumina.ro


Reclame